اعلان‌های عمومی سامانه

تکمیل مشخصات فردی - مهم

تکمیل مشخصات فردی - مهم

by Coursework SCU -
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان و استادان محترم

در راستای سهولت در امر گزارش گیری از حساب‌های کاربری، لطفاً با مراجعه به مشخصات فردی و سپس ویرایش مشخصات فردی قسمت مربوط به شماره شناسایی را تکمیل نمایید. دانشجویان باید شماره دانشجویی و استادان باید کد استادی را که در سامانه سما دارند، وارد نمایند. لطفا در ورود اطلاعات از اعداد انگلیسی استفاده کنید.

11   22  33

Attention to all users

In order to make the survey of user accounts easier, please go to profile and then edit profile and fill the correct value in 333. Students must write their student ID and faculties must write their SAMA code. Please use English numbers.

1   23